Tıp Terimleri

Tıp Terimleri

Latest | A B C D E F G H K L M N O P R S T U V W Y Z
There are 18 names in this directory beginning with the letter T.
Tabes Dorsalis
Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.

Takipne
Çok hızlı solunum.

Talamus
Orta beyindeki bir cekirdek grubuna verilen addır.

Talasemi
Kalıtsal bir kan hastalığıdır. Akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.

Tartar
Diş taşı.

Telekardiofon
Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.

Telenjiektazi
Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.

Telepati
Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.

Temporal Bölge
Şakak bölgesi.

Tendinit
Tendon iltihabı.

Tendon
Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.

Tenesmus
Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.

Tenya
Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.

Testosteron
Erkek seks hormonuna verilen addır.

Trakeostomi
Nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemimin adıdır. Boğazı yabancı cisimlerle tıkananlarda acil uygulanması hayat kurtarır. Trakeostomi, nefes borusunun ön duvarına, nefes alıp vermeyi kolaylaştırmak amacıyla cerrahi yöntemle açılan bir deliktir. Genellikle H veya U şeklinde, bir ya da iki kanat olarak kesilir. Bunlar daha sonra doku oluşturması amacıyla hastanın derisinin altına dikilir. Bu trakeal delik kendi kendine kapanamayacak şekilde ve uzun süre için açılır. Eğer gerekirse bu delik tekrar ameliyatla kapatılır. Trakeye cerrahi işlemle açılan bu yapay delik açma işlemine Trakeostomi denir. Trakeostomi kelimesi Latin kökenli olup; Trake-nefes borusu Ostomi-kesmek anlamı taşır. Trakeal stoma ise yine Latin kökenli olup Trake- nefes borusu Stoma- açıklık, ağız anlamı taşır. Bu işlem, nefes borusunda dışarıya açılan bir delik oluşturma işidir. Bununla birlikte bu tanım, kullanılan teknik ya da pozisyon, veya trake deliğinin yapısı hakkında herhangi bir şey söylemez. Trakeostomi, üstteki anatomik boşluğu 150 ml ye kadar azaltmaktadır. Bu boşluğun azalması hasta için faydalıdır. Çünkü hastanın daha etkili olarak nefes almasına yardımcı olur. Bu delikte kullanılan Trakeostomi tüpünün ölçüsü ve yapısı da bu hava yolunun direncini etkilemektedir.

Tremor
İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.

Tromboz
Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.

Tüberkül
Deri yüzeyine çok defa mercimek veya bezelye büyüklüğünde deri çıkıntılarına genel olarak tüberkül adı verilir. Deride tübertül meydana getiren başlıca hastalıklar tüberküloz, frengi, cüzam ve derin mikoz dediğimiz bazı mantar hastalıklarıdır. Evvelce tüberküloz basili ile temas etmemiş kimsede bu mikrobun yaptığı yaraya tüberküloz şankrı denir. Aynı zamanda o belge lenf bezlerinde şişme yani adeno-pati meydana gelir ve hızla yumuşayarak açılır. Lupus vulgaris, deri tüberkülozunun en sık görülen şeklidir. En çok kadınlarda ve genellikle yüzde yerleşen.1-3 mm. çapın­da sarımtrak kırmızı renkte, saydam şiş­kinlikler vardır. Nodul şeklindeki bu şiş­likler tazyikle hafif ağrılıdır. Lüpom da de­nen bu şişlikler tek olarak bulunabileceği gibi, plak biçiminde de yaygmlaşabilirler. Doktor, veteriner, kasap gibi kimselerde siğil görünümünde başlayan (tuberculosis verrucose) de sık görülen bir deri tüber­külozu şeklidir. Tüberküloz basillerinin veya toksinlerinin kan yoluyla yayılması sonucu deride olu­şan yaygın ekzantem şeklindeki kabarcık­lara ise tüberkülid adı verilir. Tüberkülid-lerde basil bulunmaz. Primer tüberküloz odakları çok kere inaktif olup hastalar tü­berküloza karşı yüksek bağışıklık göste­rirler. : Tüberkülidler papül veya nodul tarzında ve değişik tiplerde birçok hastalıkların be­lirtisi olarak meydana gelmektedir. Tedavi için genel tüberküloz tedavisinde kullanılan antitüberküloz ilaçlardan (Strep­tomisin, İNH, C-cycIcserine, Ethionamid, Rifamisin ve Rifcmpisin) faydalanılmakta­dır.