Tıp Terimleri

Tıp Terimleri

Latest | A B C D E F G H K L M N O P R S T U V W Y Z
There are 53 names in this directory beginning with the letter O.
Obduksiyon
Otopsi.

Obez
Şişman.

Obezite
Şişmanlık.

Obje
Görülebilen veya dokunulanilen herhangi bir şey.

Objektif
Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.

Obliterasyon
Vücuttaki boşlukların tıkanması.

Observasyon
Müşahade

Obsesyon
Daimi endişe,fikri sabit, nöroz.

Obstetri
Doğum bilgisi.

Obstrüksiyon
Tıkanma, engel.

Odiogram
Kulağın işitme gücünün kaydıdır, odiometri cihazı ile ölçülür.

Odontoid
Diş şeklinde.

Oedipus Kompleksi
Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.

Oftalmik
Göze ait.

Oftalmoloji
Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.

Oftalmolojist
Göz hastalıkları uzmanı, göz mütehassısı.

Oftalmopleji
Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün hareket edememesi ile birlikte oluşan tablo.

Oftalmoskop
Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.

Oftalmoskopi
Oftalmoskop ile gözün içinin muayene edilmesi.

Oftalmotonometri
Göz içi basıncın ölçülmesi.

Okkult
Gizli, kapalı.

Oklude
Kapalı, tıkalı.

Oksiput
Başın arka kısmı.

Oküler
Göze ait.

Okulomotoryus
Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)

Olekranon
Dirsekteki çıkıntı.

Olfaktoryus
Koku siniri.(Nervus Olfactorius)

Oligo
Geri,küçük.

Oligodendroglioma
Sinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.

Oligospermi
Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.

Oligüri
İdrarın normalden az çıkartılması

Omentum
Karın içerisinde, barsakları örten oluşum.

Onanizm
Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin.

Onkoloji
Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.

Onkoplastik Cerrahi
Meme kanserinin cerrahi tedavisinde onkolojik ve plastik yöntemlerin eşzamanlı uygulandığı ve son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir grup ameliyat tekniğine topluca verilen isim.

Opak
Donuk, şeffaf olmayan.

Operabl
Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )

Operasyon
Cerrahi müdahale, ameliyat.

Opiat
Afyonlu ilaç, uyuşturucu.

Opistotonus
Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici ) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. ( Örn. Tetanozda )

Osteoartrit
Osteoartrit (OA), eklem içinde ve kemik uçlarında bulunan kıkırdağın metabolik nedenlere ya da uzun süreli travmaya (zedelenmeye) bağlı olarak yapısının bozulması, bir anlamda, çatlaması sonucu ortaya çıkan, eklemde ağrı ve hareket sınırlılığı ile kendini gösteren romatizmal bir hastalıktır. Kıkırdağın net ağırlığının yüzde yirmisini kollajen, proteoglikan ve diğer protein yapısında moleküller oluştururken, yüzde seksenini su oluşturur. Yaş ilerledikçe, su kaybına uğrayan kıkırdak, esnekliğini kaybeder ve günlük darbeler karşısında yapısının bütünlüğünü kaybetmeye başlar. Buna, bir de kemiğin, genetik ya da çevresel nedenlerle biyokimyasal bozukluğu da eklenince çatlayan kıkırdak, ağrılara neden olur. Genellikle, elli yaş üstünde görülen OA., erkeklerde kadınlara oranla daha sık ortaya çıkar. Artrozların ilginç yanı, kemik uçlarındaki kııkırdağın hemen altında bulunan kemik yapının, sanki zedelenen kıkırdağı onarmak istercesine, aşırı reaksiyon (etkileşim) göstererek, eklem çevresinde fazla kemik uzantılarına neden olmasıdır. Bu tür aşırı kemikleşme, halk arasında “kireçlenme” olarak bilinen, tıp dilinde de “osteofit” olarak tanımladığımız yapılaşmalara neden olur. Bu aşırı kemikleşme, artrozların tuttuğu birçok eklemde görülebilir. Bu eklemler, diz, omuz, kalça, el ve ayak parmak uçlarında oluşabilecği gibi, omurgada da ortaya çıkabilir. Ve boyun ya da bel omurgası etkilenirse, omurganın yapı taşları olan vertebra kemiklerinin ortasındaki kanal ve yanlarındaki kanalcıkların (foramina) içinden geçen sinirlere osteofitler baskı yaparak bel-boyun ağrılarına neden olabilirler. Osteoartrit, bir eklemi tutabileceği gibi, birden çok eklemi de tutabilir. Genellikle, simetrik olmayan bir tutulum söz konusudur.

Osteofit
Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.

Osteogenesis
Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.

Osteogenesis İmperfekta
Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karekterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.

Osteoid
Kemik gibi, kemiğimsi.

Osteojenik
Kemik yapıcı.

Osteoliz
Kemiğin çürümesi, nekrozu, erimesi.

Osteomalasi
Kemiklerin yumuşaması ile karekterize bir hastalık.

Osteomiyelit
Kemik iltihabı.

Osteoplasti
Kusurrlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı.

Ovoblast
Yumurtanın geliştiği hücre, yumurta hücresi.

Ovosit
Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.

Ovülasyon
Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm'ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.