Tıp Terimleri

Tıp Terimleri

Latest | A B C D E F G H K L M N O P R S T U V W Y Z
There are 17 names in this directory beginning with the letter N.
Narkoanaliz
Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.

Narkolepsi
Önüne geçilemiyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.

Narkotik
Uyutucu, uyuşturucu.

Narkoz
Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.

Narsizm
Kendi kendini sevmek anlamına gelir.Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.

Natal
Doğuşa ait.

Natrium
Sodyum.

Naturel
Normal, tabii.

Nausea
Mide bulantısı.

Nazal Kemik
Burun kemiği.

Nazofarinks
Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.

Nebulizer
Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.

Neonatal
Yeni doğana ait.

Neoplazi
Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.

Nodül
Yuvarlak, çapı 1 cm'den küçük patolojik oluşumlar.

Nöroloji
Asabiye, sinir hastalıkları.

Nöroşirürji
Beyin cerrahisi.