Tıp Terimleri

Tıp Terimleri

Latest | A B C D E F G H K L M N O P R S T U V W Y Z
There are 16 names in this directory beginning with the letter L.
Labil
Kararsız, çabuk değişen.

Lagoftalmi
Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.

Lakrima
Göz yaşı.

Laktasyon
Annenin süt verme devresi.

Lakün
Küçük boşluk, delik.

Lap
Lenfadenopati'nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.

Laparatomi
Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.

Laparoskopi
Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.

Larengoskop
Bogazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.

Larengoskopi
Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.

Larenjit
Larenks iltihabı.

Larenks
Gırtlak.

Larva
Tırtıl, kurtçuk.

Lenfoma
Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.

Lezyon
Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.

Ligament
Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.