Tıp Terimleri

Tıp Terimleri

Latest | A B C D E F G H K L M N O P R S T U V W Y Z
There are 31 names in this directory beginning with the letter F.
Falks Serebri
Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.

Fallop Tüpleri
Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.

Fallot's Tetralogy
Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.

Familyal
Irsi, kalıtsal, herediter.

Farinks
Yutak.

Fasial Paralizi
Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.

Fasial Sinir
Yüz siniri, yedinci kafa çifti.

Fat
Yağ.

Fatal
Öldürücü, ölümle sonuçlanan.

Febril
Ateşli, hummalı.

Feçes
Dışkı.

Fekalit
Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.

Femur
Uyluk kemiği.

Ferment
Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

Fermentasyon
Mayalanma.

Ferritin
Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.

Fertil
Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.

Fertilite
Doğurma yeteneği, verimlilik.

Fetal
Fetus'a ait.

Fetus
Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.

Fibrin
Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.

Fibrinemi
Kanda fibrin bulunması.

Fibrinüri
İdrarda fidrin çıkması.

Fibro-Sarkom
Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.

Fibrom
İyi huylu bağ dokusu uru.

Fibröz
Lif dokusu

Fibula
Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.

Filaria
Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.

Fıtık
Genel anlamı ile fıtık karın içi organların karın duvarında yada vücudun diğer bir boşluğunda (örn. Mide fıtığı) oluşan zayıf bir alandan dışarı çıkması olarak tariflenir. Bu zayıf alanın oluşma nedeni doğumsal olabileceği gibi, edinsel de (sonradan oluşan) olabilmektedir. Karın bölgesi fıtıklarını genel olarak 5 bölgeye ayırabiliriz. 1. Kasık Fıtıkları (İngiunal Herni) 2. Ameliyat Sonrası (Kesi) Fıtık (İnsizyonel Herni) 3. Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni) 4. Mide Fıtığı (Hiatal Herni) 5. Nadir Görülen Karın Fıtıkları

Fleksiyon
Bükme hareketi; örneğin, kolun dirsekten bükülmesi.

Frenik Sinir
Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır