Tıp Terimleri

Tıp Terimleri

Latest | A B C D E F G H K L M N O P R S T U V W Y Z
There are 32 names in this directory beginning with the letter E.
E.E.G
Elektroansefalografi kelimesi için kullanılan kısaltma.

E.K.G
Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.

Edema
Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.

Efervesan
Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.

Effekt
Tesir, etki.

Effektif
Etkili, tesirli.

Effüzyon
Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. "Plevral effüzyon" iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir.

Ekinokok
Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.

Eklampsi
İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karekterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.

Eko
Yankı.

Ekoensefalogram
Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.

Ekokardiyogram
Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.

Ekokardiyogrfi
Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.

Ekolali
Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.

Eksizyon
Bir dokunun çıkartılıp atılması.

Ekspirasyon
Akciğerlerden hava çıkışı ekspirasyon olarak adlandırılmaktadır ve normalde pasif bir olaydır.Ekspirasyon sırasında, solunum kasları gevşer, toraks boşluğunun hacmi azalır ve solunum havası alveol dışına itilir.

Ektazi
Genişleme. Örn. Bronşektazi.

Ektoderm
Derinin en dış tabakası.

Ektopi
Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.

Ektropion
Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.

Ekzema
Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.

Elektroansefalografi
Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

Elektrokardiografi
Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.

Embolizasyon
Embolizasyon damarların kontrollü bir şekilde tıkanmasıdır. Embolizasyon ile kanayan bir damar yada tümörü besleyen bir damar tıkanabileceği gibi, ameliyatın zor olduğu yada istenmediği durumlarda damarları tıkamak yada kapamak içinde kullanılabilir. Embolizasyon sıklıkla aorta anevrizmalarının endovasküler tedavisinde yan dalları tıkamak için yada küçük anevrizmaları tıkamak için de kullanılmaktadır.

Endokrinolog
Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.

Endokrinoloji
İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.

Endosteum
Kemik içindeki boşluklarda yüzeyi örten bağ dokudan zardır. Kemiğe sıkıca yapışmıştır. Kemik iliği ile komşudur.

Ensefalon
Beyin.

Envazyon
Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.

Epigastrik
Karında, kaburga orta çizgisinin hemen altındaki boşlukla ilgili; mide çukuru.

Epitel
Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.

Erozyon
Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.