Tıp Terimleri

Tıp Terimleri

Latest | A B C D E F G H K L M N O P R S T U V W Y Z
There are 29 names in this directory beginning with the letter B.
Bağışıklık
Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.

Bakteri
Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar : Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler : Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır.

Bakteriyemi
Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.

Ballismus
Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, "hemiballismus" adını alır.

Bandaj
Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.

Barbitürat'lar
Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.

Basil
Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz'un etkeni Koch adı verilen basildir.

Batın
Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.

Bazal Metabolizma
Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.

Bell Paralizisi
Yüz siniri felcidir.

Bence-Jones Proteini
Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.

Benign
İyi huylu.

Beriberi
B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.

Bifid
İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.

Bifurkasyon
İki dala ayrılma yeri.

Bikonkav
Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.

Bilateral
Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.

Bilirubin
Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.

Bilirubinemi
Kanda bilüribinin artması.

Biseksüel
İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.

Biyopsi
Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.

Blefarit
Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.

Bone
Kemik.

Botulismus
Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.

Bradikardi
Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması.

Brakiyalji
Kol ağrısı.

Bronchiolitis
Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir.

Bül
Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm'den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.

Büllöz keratopati ( bullous keratopathy )
Göz korneasında zamanla patlayan ve kornea sinirlerini açıkta bırakan büllerin bulunduğu, glokom ve iridosiklit gibi hastalıklar sırasında oluşan, oldukça ağrılı tablo.