Astım ilaçları orucu bozar mı?
Ramazan ayı veya diğer zamanlarda oruç tutmak isteyen astım hastaları, hastalıklarının şiddeti veya kullandıkları ilaçlar açısından oruç tutmanın dini olarak uygun olup olmadığını merak ederler. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu bazı önemli noktalara açıklık getirmiştir.

Buna göre uzman bir doktor tarafından oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı belirlenen bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Eğer hastalığı geçici ise tutamadığı oruç günlerini iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruç günleri için fidye vermesi gerekir.

Nefes darlığı çekenlerin kullandıkları ve halk arasında fıs fıs denen ilaçlarla ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu’nun şöyle bir kararı vardır:

“Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağıza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalıp tükrük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Halbuki oruçlu, abdest alırken ağzına verdiği sudan geri kalan miktarın mideye ulaşması halinde orucun bozulmayacağı konusunda hadis (Dârimî, Savm, 21) ve İslâm bilginlerinin icmaı vardır.

Ayrıca, misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmaz olduğu halde, Hz. Peygamber’in oruçlu iken misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buharî, Savm, 27; Tirmîzî, Savm, 29). Diğer taraftan, “kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz” kaidesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan bu şeyle oruç bozulmaz.

Bu itibarla astımlı hastaların, sağlığı oruç tutmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.” (22.09.2005 tarihli, “Orucu Bozan ve Bozmayan Muayene ve Tedavi Yöntemleri” başlıklı karar)