Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım
Az da olsa, bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir.
Kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. İlk yardım olarak kişiye dokunulmaz ve öksürmeye teşvik edilir.

Hava girişinin tamamen engellendiği duruma ise tam tıkanma denir.
Kişi nefes alamaz, acı çeker gibi ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır.

İlk yardım olarak Heimlich Manevrası yapılır.

Yetişkin ve Çocuklarda Heimlich Manevrası

  • Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.
  • Bilinci kontrol edilir.
  • Sırtına iki kürek kemiği arasına 5 – 7 kez vurulur.
  • Cismin çıkıp – çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.
  • Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.
  • Bir el yumruk yapılarak, baş parmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
  • Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.Bu hareket 5 – 7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanılır.

Kaynak: Türk Kızılayı