İlk yardım nasıl yapılmalıdır?
Günlük hayatta karşılaşılan çeşitli yaralanmalar, yanıklar karşısında hayat kurtarıcı önemi olan kuralları herkesin bilmesi gerekir. İlk yardımda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1 – Kazaya uğrayan veya hastalanan kimseye ilk yardım bulunduğu yerde yapıl­malıdır. Ancak kaza yerinde yangın, gaz sızması, infilak veya yıkılma tehlikesi var­sa kazaya uğrayan buradan uzaklaştırıl­malıdır.
2 – Kazaya uğrayan veya boğulan kimse nefes alamıyorsa suni solunuma başlamak, tıkanmışsa hava yolunu açmak, yaralan­ma yerinde fazla bir kanaması varsa bu­nu durdurmak ve bayılmışsa uygun bir bi­çimde yatırmak, başını aşağıda tutmak ge­reklidir. ,
3- Ağır yaralı veya baygın bir kimsenin beynine kan gitmesi için ayakları yükseğe kaldırılmalı, baş aşağıda tutulacak şekil­de yatırılmalıdır. Hastayı siken veya soluk almasını önleyen kemer, askı, kravat, kor­se gibi elbise kısımları gevşetilmelidir.
4 – Şok halinde baygın yatan hastayı sıcak tutmak için üstüne palto, battaniye gibi şeyler örtülmelidir.
Kanama Şiddetli kanamalarda yapılacak ilk iş, bu kanamayı durdurmak için basınç uygulamak yani kanayan yere tampon yapmaktır. Bu basınç doğrudan parmakla veya dahc iyisi temiz bir mendil veya sar­gı bezi ile aralıksız on dakika yapılmalıdır. Basınç kanamayı durdurduğu veya büyük ölçüde azatttrğı gibi, bu sürede kanın pıh­tılaşması da kanamanın durmasında etkili olur.

Yanık : Elbise için için yanıyorsa hemen çıkarmalıdır. Ancak alev halinde ise ya­nan kısım üstte kalacak şekilde yanan kimseyi yere yatırmak, üzerine halı, bat­taniye, palto, yastık gibi kalın bir örtü ör­terek aıevi söndürmek, yanmayı durdur­mak için bu eşyalara hafif hafif vurmak gereklidir. Hastayı hiçbir zaman yerde yuvarlamamalıdır. Derinin yanmış olan kısmı derhal soğuk suyla serinletilmelidir. Deri­de su kabarcıkları meydana gelmişse bun­lar patlatılmamalı, üzerine uygunsuz şey­ler sürmemelidir. Ağır yanıklarda su kay­bını önlemek için hastaya su verilmelidir. Kırık ve çıkık Kaza geçiren bir kimse ağrı duyuyorsa ve ağrı bu organı oynatmalıdır.