Her evde, gerektiğinde kullanılacak ilaçlar
Her evde, gerektiğinde kullanılacak ilaçların ve sağlık malzemesinin konduğu bir ecza dolabı bulunmalıdır. İlaçlar her türlü sağlık sorununa kar­şı kullanılan kimyasal maddelerdir. Ağ­rı kesiciler ve açık yaralar için kullanı­lacak mikrop öldürücü çözeltiler evler­deki ecza dolaplarının demirbaş ilaçları­dır. Ama öncelikle ilaçlara ilişkin bazı temel bilgilerin edinilmesinde büyük yarar vardır.

Tedavi özelliklerine göre ilaçlar aşağıda sıralanan gruplara ayrıla­bilir:
• Ağrı kesiciler.
• Vücudun gösterdiği tepkiyi azaltıcı etkisi olan antienflamatuar (iltihap gide­rici) ilaçlar.
• Ateş düşürücüler.
• Bakteri enfeksiyonlarına karşı antibi­yotikler.
• Mantarlara karşı ilaçlar.
• Kardiyotonikler (kalp kasını güçlen­diren madde).
• Tansiyon düşürücü etki gösteren diüretikler (İdrar söktürücüler) ve damar gevşeticiler.
• Sinir sistemini etkileyen ilaçlar.
• Pıhtılaşma önleyici ilaçlar.
• Tümör ilaçları.
• Hormonlar ve öbürleri.

İçerdiği maddenin özelliklerine ve kullanım biçimine göre ilaçlar, saf hal­de ya da başka maddelerle karıştırılarak hazırlanır.

Piyasaya Sunuluş Biçimleri:
İlaçlar kapsül; tablet; içeriği derialtı, deriiçi, kas içi ya da damar içine iğneyle uygulanan ampul; krem; pomat; sulu; alkollü ya da başka çözeltiler biçiminde piyasaya sunulmuş olabilir. Amaç etken maddenin vücudun sağlıklı dokularını en az etkileyerek gereken bölgelere en uygun yoğunlukta ulaşmasıdır.

Reçeteli ve Reçetesiz İlaçlar:
Tıbbi girişimlerde kullanılan malzeme­ler ve ilaçlar iki ana gruba ayrılabilir. Deniz tutması, mide yanması, kabızlık ya da baş ağrısı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar eczane­lerden reçetesiz alınabilir. Öbürleri için ise hekim reçetesi zorunludur.
Birinci gruptaki ilaçlar için prospektüsteki açıklamalar ve eczacının önerileri yeter­li olabilir. Reçeteyle satılan ikinci grup­taki ilaçların kullanım biçimi ve süresi­ni hastanın özel durumuna göre hekim belirler.