Bilinç bozukluklarında ilk yardım
Kişi bayıldı ise; Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır. Hasta/yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları 30 cm yukarı kaldırılır. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve korunur. Sıkan giysiler gevşetilir. Kusma varsa yan pozisyonda tutulur.

Bilinci kapalı ise; Olay yeri güvenliği sağlanır. Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir. Hasta/yaralının bilinci kontrol edilir. Solunum yolu açıklığı sağlanır. Koma pozisyonu verilir. 112 Aranır. Hasta/yaralı sağlık ekipleri gelene kadar yalnız bırakılmaz.

Şok durumunda ise; Hasta/yaralının endişe ve korkuları giderilir. Mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır. Hava yolunun açıklığı sağlanır.
Kanama varsa hemen durdurulur. Şok pozisyonu verilir. Hasta/yaralı sıcak tutulur. Gereksiz yere hasta/yaralı hareket ettirilmez.  112 aranır.