Tiroid Bezinin az çalışması (miksödem)
Bazal metabolizma azalmış durumdadır: Hasta kişinin cildinde kuruluk,sesin kabalaşması,üşüme, saç­ların dökülmesi ya da tez yorulma gibi şi­kâyetleri vardır. Vücudun seröz boşlukla­rında su toplanması, ellerde ve ayaklarda sert ödem meydana gelmesi sebebiyle hastalığa miksödem adı verilmiştir.

Ağır vakalarda infeksiyon veya anestezi gibi sebeplerle kişi komaya girebilir. Hipofiz bezinden kaynaklanan sekonder miksödemler de vardır. Daha çok bayanlarda bir doğumdan sonra ortaya çıkan Sheehan sendromu olaylarında hipotiroidi bulgula­rından başka amenore ve böbreküstü bezi yetersizliği de bulunur. Miksödem tedavisinde domuz ve sığır tiroidlerinden elde edilen tiroid preparatları ya da sentetik ilaçlar kullanılmaktadır.