Spermiogramın normal değerleri nedir?
Abstinans: (Cinsel Perhiz süresi): 3-8 gün
Görünüm: Homojen, gri-opak, kirli sarı
Viskozite: (Akışkanlığı): 2cm den küçük
Likefaksiyon: (Çözünürlük) Süresi: 20 dk.
Volüm: (Hacım): 2ml den büyük
PH: 7.2-8.0
Canlı Sperm (Canlılık): (Vitalite):
Abstinans: (Cinsel Perhiz süresi): 3-8 gün
Görünüm: Homojen, gri-opak, kirli sarı
Viskozite: (Akışkanlığı): 2cm den küçük
Likefaksiyon: (Çözünürlük) Süresi: 20 dk.
Volüm: (Hacım): 2ml den büyük
PH: 7.2-8.0
Canlı Sperm (Canlılık): (Vitalite): %75 den fazla
Sperm Sayısı: 20milyon/ml den fazla
Total Sperm Sayısı: 40milyon/ml den fazla

Hareket: (Total motilite): %50 den fazla

A=İleri Hızlı Hareket : %35 den büyük
B=İleri Yavaş Hareket : %10
C=Yerinde Hareket : %10

D= Hareketsiz : 1.saat : %50 2.saat : %45
Hareket İndexi: 1.SAAT sonra A+B nin toplamı CLASS A=%25 A+B=%50 den büyük
Sıvılaşma sonu hareketlilik:%70-100

SMI(Sperm Motility İndeksi) (0-80 az) (81-160 orta) (161 ve üstü iyi)

tmpss 5mil.dan büyük
nm-tmpss 7.24 milyon
ORTALAMA İLERLEME HIZI (VSL) 25 MİKRON/SANİYE
ORTALAMA İZLEME HIZI (VCL) 40 MİKRON/SANİYE
FERTİLİZASYON YETENEĞİ (AHL) 2 MİKRON
ORTALAMA ÇARPMA SIKLIĞI (BCF) 9.0 Hz
ORTALAMA DÜZ YOL ALMA YETENEĞİ (STR) % 80
ORTALAMA.ÇİZGİ İZLEME YETENEĞİ (LİN) % 60

Şekil: (Morfoloji): Dünya sağlık örgütüne göre şekil durumu: %30 dan fazla olmalı.

Kruger kriterine göre şekil durumu: %14 ten fazla olmalı

%14 ve üzeri normal, normal yolla hamile kalma veya aşılamaya uygun
%5-13 sınırda, yıkama sonuçlarına, ve diğer infertilite nedenlerine göre karar vermek gerekir
%4 ve daha az ise tüp bebek gerekir.

Kruger kriterlerine göre çocuk olma ihtimali:
%14 ve üzeri normal şekilli spermde çocuk olma ihtimali:% 88
%4-14 arası normal şekilli spermde çocuk olma ihtimal : % 64
%4 ve altında normal şekilli spermde çocuk olma ihtimal : % 7.5

Beyaz küre: 1milyon/ml dan az
Yuvarlak hücre sayısı 5 milyondan fazla olmamalı.

sertoli hücresi.Her sahada 3-5 adet
İmmünobead (Antikor parçacık testi):%20 den az
Aglütinasyon (-)

Hipoozmotik şişme(HOS)test: % (normal:60% dan büyük sweling)
Sperm kültürü: Mikrop kolonisi 100.000 koloniden aşağı

Mikrop sayısı 1 milyondan aşağı.
MAR Testi: %10 den az partikülle kaplı sperm

Hemizona indeks: %35 den fazla
HOS Test : %60 dan fazla şişme
Sperm Penetrasyon testi:%10 dan büyük

Diğer Testler
Glukozidaz(nötral): 20mU.den büyük
Çinko(total): 2.4mmol den büyük
Sitrik asit(total): 52mmol den büyük, Sitrik asit 3 mg/ml den büyük
Asit fosfataz(total): 200U. den büyük, Asit fosfataz 100-300 m g/ml
Fruktoz(total): 13mmo den büyük Fruktoz 1200 m g/ml den büyük

SEMENDE BULUNAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER

Inositol 1 mg/ml
Ca (Kalsium) 11.9-32.8 mg/dl
Zn (Çinko) 75 m g/ml den küçük
Mg (magnezium) 70 m g/ml den küçük
Prostaglandin 30-200 m g/ml
Gliseril fosforil kolin 650 m g/ml den küçük
Karnitin 250 m g/ml den küçük
Spermine 50-350 mg/dl
Üre 72 m g/dl den küçük
Laktik asit 90-100 m g/dl
Total protein 1.58-180 mg/dl
Kolesterol 103 mg/dl den küçük
Total lipid 185 mg/dl den küçük
Fosfolipidler 83 mg/dl den küçük
PSA 0.7 mg/dl den küçük
PAP 0.3-1.0 g/L
PSP-94 0.6-0.9 mg/ml
LAP 30.000 U/ml
IgG 7-22 mg/dl
IgA 0-6 mg/dl
C3 1.82 mg/dl den küçük
Transferrin 5.3-42.4 mg/dl
Vitamin C 7.3-12.8 mg/dl
a Glukozidaz 20 mU/lt den küçük veya eşit

ENDOKRİN TESTLER: FSH, LH, Estradiol, Testosteron tayinleri semen parametreleri ve androjene bağlı karakteristiklerde yetersizlikler olduğunda yapılmalıdır.
Düşük testosteron ve yüksek LH düzeyleri idiopatik hipogonadotropik hipogonadizm ile ilişkilidir.
Düşük FSH ve LH düzeyleri Kallman’s Sendromu ile ilişkili olabilir.
Düşük FSH ve LH düzeyleri Kallmann’s Sendromu ile ilişkili olabilir.
Öncelikle azoospermi veya ileri düzeyde oligozoospermili örneklerde yükselmiş FSH değerleri seminal tubul hasarını göstermektedir.
Normal veya yükselmiş düzeylerde Testosteron ve LH ile birlikte normal FSH androjen rezlstan: sendromlarmi göstermektedir.
PRL, ACTH, Growth Hormon ve TSH hipofiz ve hipotalamik hastahkların tanısında kullanılmaktadır.

SEMEN ANALİZLERİ: Sperm aglütinasyonu veya immobilizasyonu spermlere karşı antikorlarin varlığını gösterir.
Canlı bakteri, lökospermi ve motilite kusurları enfeksiyonlarin varlığını göstermektedir-.
Sperm morfolojik bozuklukları ve oligozoospermi, hormonal dengesizlikler ve varikosel araştırılmasını gerektirir.
Fruktoz tayinleri seminal vezikül fonksiyonlarında ve kanal obstrüksiyonlarma bağlı azoospermilerin araştırılmasında kullanılır.
a Glukozidaz ve L. Karnitin tayinleri sperm motilite kusurlarının epididim kaynaklı olup olmadığının araştırılmasında kullanılır.
a Asit fosfataz tayinleri prostatik aktiviteyi, tümörleri ve kanal obstrüksiyonunun araştırılmasında kullanılmaktadır.
Sperm fonksiyon testleri vitalite, membran entegrasyonu, akrozom reaksiyonu ve penetras onu DNA denatürasyonunu ölçmektedir. (18)

ANTİ SPERM ANTİKORLARI: Spermlere bağlı antikorların tayininde çeşitli diagnostik testler geliştirilmiştir. Bunlar tray aglutinasyon testi, antiglobulin assay’ler, sitotoksik testler, floresans mikroskobik testler, RIA ve ELISA testleri olarak özetlenebilir.
Anti-sperm antikorlarının ortaya çıkış nedeni olarak, vazektomi, kan testis bariyerinin travma ile hasarı, genital enfeksiyonlar, lokal enfeksiyonlar gösterilmektedir. Teşhisi ise ASA testleri ile yapılmaktadır. Anti sperm antikorlari sperm aglütinasyonuna, sitotoksisiteye, zona pellusida üzerindeki sperm reseptör bölgelerinin blokajına, ampullada sperm hareketinin ve fertilizasyonun engellenmesine ve embriyositotoksisiteye neden olmaktadırlar. ASA sperm yıkama teknikleri ile azaltılabilmektedir. (15)

SPERM ANTİKOR TESTLERİ
Tray Aglutinasyon Testi (TAT) Sperm aglutinasyonunu ölçer
Gelatin Aglutinasyon Testi Gelatin mediumunda sperm aglutinasyonunu ölçer
Sperm immobilizasyon Testi Kompleman ilavesi ile oluşturulur
Sperm Sitotoksisite Testi Boya exclusionu ile oluşturulur
Immunfloresans Test * Antikor lokalizasyonu gözlenir
Mixed Aglutinasyon Test (MAR)* Antikor bağlı eritrositler veya immünobead’ler ile yapılır
Pasif Hemaglütinasyon Testi Sensitize eritrositlerin sperm antikorlari ile aglutinasyonu
AnzymeLinked Immunosorbent Immünglobinlere karşı enzim bağlı ikincil antikor yöntemi
Assay (ELISA)
IBT* Immünobead’ler ile antikor ve tiplerinin tayini
Genel olarak normal bir ejakulatın 5 milyon/ml’den fazla yuvarlak hücre ve 1 milyon/ml’den fazlada lökosit içermemeleri gerekir.
Kaynak: http://www.bilim.gen.tr/