Şeker hastalığı ve hipertansiyon
Diyabette genellikle kötü kolesterol (LDL kolesterol) ve trigliserid düzeyleri artar, iyi kolesterol (HDL kolesterol) azalır ve bu da kalp hastalığı ve inme riskinde artışa neden olur.

Kan yağlarındaki bu bozukluk tıpta diyabetik ya da aterojenik dislipidemi olarak bilinir. Adından da anlaşılacağı gibi ateroskleroza (damar sertliği) zemin oluşturur, damarlarda biriken yağlar özellikle koroner damarları tıkayarak erken yaşta kalp krizine neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için şeker hastalarında, LDL kolesterol 100 mg/dL nin, trigliseridler 150 mg/dL nin altında tutulmalıdır. Koruyucu olan HDL kolesterol ne kadar yüksek ise o kadar iyi olacağından hedeflenen değer 40 mg/dL nin üzerinde olmalıdır.

Şeker hastalığı ve hipertansiyon

Hipertansiyon (kan basıncının artması) kalp-damar hastalıkları için uzun zamandan beri bilinen temel bir risk faktörüdür. Hipertansiyon ile insülin direnci arasında bir ilişki vardır. Hastalarda sıklıkla hipertansiyon ve diyabet bir arada bulunur, o zaman kalp-damar hastalığı riski ikiye katlanır.