Şeker hastalığı ile aşırı kilo arasındaki ilişki
Fazla kilolu veya şişman olmak (vücutta yağ oranının artması) diyabet riskinizi artırır. Eğer diyabetiniz varsa o zaman da hastalığın kontrol altına alınması güçleşir, bu da yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve şeker hastalarında 1 numaralı ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskinizi belirgin şekilde artırır…

Fazla kilolu ya da şişman olup olmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz?

Vücudumuzda su, yağ, protein, karbonhidrat, çeşitli vitamin ve mineraller bulunur. Bunların belirli bir oransal denge içinde bulunmaları gerekir. Eğer, vücudumuzdaki yağ miktarı çok artar ve özellikle bel bölgemizde toplanırsa, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı ve inme riski de artar.

Bel çevresinin kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm üzerinde olması yukarıda saydığımız riskleri de beraberinde getirir…

Günümüzde, vücut yağının ve şişmanlığın ölçümünde en fazla kullanılan bel çevresi ve vücut kitle indeksidir.
Vücut kitle indeksi (VKİ), vücuttaki yağ oranının indirekt bir ölçüsüdür. Vücut ağırlığı (kilo), boyun (metre) karesine bölünerek hesaplanır.
VKİ = Vücut ağırlığı (kg) / Boy2 (m2)
18.5 in altı: Zayıf
18.5 ile 24.9 arası: Normal kilolu
25 ile 29.9 arası: Fazla kilolu
30 ile 39 arası: Şişman (obez)
40 ve üzeri: İleri derecede şişman

Obezite / Şişmanlık

Obezite, kalp-damar hastalıkları için majör bir risk faktörüdür, obezlerde insülin direnci çok daha sık görülür. Hatta, obezlerde daha sık görülen kalp-damar hastalıklarının, insülin direncine bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. Obezite ve insülin direnci, hipertansiyon gibi diğer temel risk faktörleri ile de ilişkilidir, daha açık söyleyecek olursak, şişmanlarda yüksek tansiyon, normal kilolulara göre daha sık görülür. Daha sağlıklı bir kalp ve damar sisteminiz olsun istiyorsanız kilo vermeye ve egzersiz yapmaya başlamak için hiç bir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Yeter ki başlayın!

Neden kilo vermeliyim?

Ilımlı düzeyde kilo kaybı (toplam kilonuzun yaklaşık %7?si) kan şekerinizin kontrol altına alınmasını kolaylaştırır, yüksek tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olur ve sonuçta kalp ve damar hastalığı riskinizi azaltır. Üstelik, insülin duyarlılığını artırarak (insülin direncini kırarak) gizli şekerden tip 2 diyabete geçişi önler.