Otizmde tedavi mümkündür!
Otizm eski görüşlerin aksine 0-4 yaş arası tespit ve tedavi edildiğinde iyileşebilme şansına sahiptir.Yıllardır süregelen mevcut, otizmde eğitimden başka bir yol yoktur, söylemi, aslında psikiatride de psikiatrik-psikolojik hastalıkları yalnızca davranışsal-duygusal bir sorun olarak gören eski tip bir zihniyetin devamıdır. Psikiatrik sorunların nörolojik-nörofizyolojik veya nörobiyolojik alt yapılarından, biyokimyasal değişikliklerinden veya vücudun genel diğer patolojilerinden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Kaldı ki otizmde artık gelişen farmakolojinin nörodejeneratif tüm hastalıklarda etkin bir biçimde kullanılmaya başlanan, nöroprotektif (sinir hücrelerini koruyucu) ve nörotrop (sinir hücrelerini yenileyen) mucizevi ilaçları “yalnızca eğitim” söyleminin ne kadar havada kaldığının en önemli kanıtıdır.

Kullanmakta olduğumuz Kompansasyon-Aktivasyon metodu aslında mevcut eğitim yöntemlerinin de baz aldığı dil edinim, gelişim modellerinin de tersinden hareket etmektedir.

Mevcut eğitim yöntemleri (Lovaas, ABA – Verbal Behaviour, TEEACH, PECS, v.b.)temelde dil ediniminin sosyalleşme ile ilişkilendirilen bir süreç olarak belirlerken, nativist ekolden yola çıkan protokolümüz, dili insana (türe) özgü doğal bir özellik olarak tanımlar.

Buradan yola çıkarak her insan bir dili konuşabilecek temel gramer kodlarıyla dünyaya gelmektedir. Böylece çocukların 2 yaş civarında 3 yaşına kadar birdenbire hiç öğretmediğiniz sonsuz sayıda cümleyi öğrenebildiğini görmekteyiz. Bu nedenle 0-4 yaş arası konuşmanın (retardasyonu söz konusu ise) aciliyetle – bu gecikmeye neden olan faktörün de aciliyetle belirlenerek (hipoksi; (oksijen eksikliği), geniz eti, septum deviasyonu, demir eksikliğine bağlı veya başka alt nedenler)in eliminasyonu ve konuşma ile ilgili alanların nörobiyofeedback, manyetik uyarım, ses stimulasyonu v.b. gibi yöntemlerle aktive edilmesi ve spontan konuşmanın (ezberlenmiş, kısıtlı veya ekolali (söylenenin aynen tekrarı) gibi bir konuşmanın değil) normal olağan formuyla başlatılması yöntemimizin temelidir.

Bilinen tüm diğer tıbbi temelli yöntemler – ağır metal şelasyonu, supplement – enzim aktivatör uygulamaları – her birey için o bireyin özelliklerine uygun düzenlenmelidir.
Bilindiği gibi otizm spektrumu altında toplanan hastalıklar grubunda hiçbir vaka diğerine temel özellikler dışında benzememektedir ve bireye özgü hazırlanmış protokoller çok önemlidir.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olduğumuz soru envanteri ve testler (dünyadaki bilinen yaygın tüm skalaları da) içeren metodumuzun spesifik sorularıyla bütünleştirilerek 0-4 yaş arası sorunun tespitine yönelik olarak hizmete sunulmuştur. Ailelerden ricamız, en ufak bir şüphe halinde (göz teması kurmama, sık rastlanan ateş, konuşmanın gecikmesi, aşırı inatçılık veya sessizlik gibi durumlarda) bu skala ile değerlendirmenin yapılarak durumun tespitine yönelik ilk adımı atmaları ve konuşma kodlarının henüz açık olduğu bu çok değerli çağları, üst üste konulan küpler, yinelenen yapbozlar v.s. gibi eğitim yöntemleriyle kaybetmemeleridir.

Dr. Neşe Balcı