Mide yanması nasıl olmaktadır?
Mide yanması aslında kişilerin midesinde değil yemek borularında meydana gelen bir olaydır. Mide içinde bulunan asidin dışarı çıkması ile meydana gelen bu olay ünlü tıpçılarında araştırmaları sonucun da daha da netlik kazanmış ve insanların bilgisine sunulmuştur. Bazı araştırmalar bu olayın insanların kaderi olduğunu belirtirken bazılarıda genetik olarak ele aldıkları bu yanmanın tedavisi için uzun uğraşlar vermişlerdir.

Yemek borusu ile mide arasında bulunan kasların az çalışması sonucu böyle bir olay meydana gelmektedir. Bu kaslar dah asıkı ve bağlayıcı şekilde değilde daha gevşek bir yadpı da bulunmaktadır. Bu gevşeklik nedeniyle mide içinde bulunan ve oldukça kuvvetli asitlerin kolaylıkla yemek borusuna girmesine neden olur. Bu işlem sırasında kişi sıvının yer değiştirmesini ilk başta anlayamaz. Bu işlem asitin yemek borusunu yakması ile anlaşılır bir hal almaktadır. Mide içinde mide yüzeyi bu sıvıya oldukça dayanıklı ve yanma hissini yaşatmayacak düzeyde bir organdır. Fakat yemek borusu midenin aksine daha kolay bir şekilde bu asitten etkilenir ve yanma işlemide gerçekleşmektedir.

Bu olayların olması bazen insanların uzandıkları dönemlerde olabilir. Kişi uzanmış bir halde bulunurken mide içinde bu asit yemek borusuyla dah akolay bir şekilde buluşur ve yanma daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Yanmanın daha az olması için üretilen ilaçlarda çoğu zaman ihtiyacı karşılamamaktadır. Kasların faaliyetlerini kontrol altına almak için çalışmalar bilim insanları tarafından sürdürülürken insanların bu konudan olan şikayetleri de her geçen daha da artmaktadır.