Kıkırdak hastalıkları hakkında bilgiler
Kıkırdak, kemiklerin birbirine eklemlendi­ği yerlerde bulunur. Son derece düzgün, elastik ve sertliğiyle belirlenen, beyaz, ya­rı geçirgen, bağlayıcı bir dokudur. Omurgada, omurlar arasında kıkırdaktan yapılı yuvarlak diskler vardır. Bunlar omurganın maruz kaldığı gerilimlerde sarsın­tıyı bir tampon gibi azaltır ve gerilmeye karşı da omurganın esnekliğini sağlarlar. Bu disklerin yerinden oynaması disk kay­ması dediğimiz hastalığa neden olabilir. Bacak, kol ve parmakların oynak eklemle­rini örten kıkırdaklar bu organların sessiz ve rahat hareket etmelerini sağlarlar. Bur­nun ucunda, gözkapaklarında, kulaklarda ve soluk borusunda da kıkırdak vardır.

Birçok romatizmal kemik hastalıklarında kıkırdak dokusu da hastalığa katılır. Bazı kemik hastalıklarında kemiklerin epifiz adı verilen buyume noktalarında meydana ge­len bozukluk nedeniyle büyüme durur ve cücelik meydana gelir, Akondroplazi deni­len bu kıkırdak hastalığının tedavisi yoktur. Kondrodisplazi (Marfan sendromu) denen diğer bir kalıtımsal bağdokusu has­talığında ise tersine, uzun kemikler ileri derecede uzar. On yaşından evvel teşhis edilecek olursa bu gibi kız çocuklarında östrojenler kullanılarak erken bir puberte meydana getirilir. Böylece boy uzaması durdurulabilir.

Kıkırdak dokusu örselenip parçalanabilir ve eklem çevresinde sinovya dediğimiz kı­lıf içine eklem boşluğuna düşebilir. Bazen kıkırdak dokusu kireçlenir yani kalsifikasyona uğrayarak osteokondrom dediğimiz hastalığı meydana getirir. Tümöral bir ge­lişme olan kondrosarkomdan ayırt edil­mesi ancak uzman doktorların muayene­leri ile mümkün olabilir.