Karpal tünel sendromunun nedenleri nelerdir?
Koldan gelen bir sinir ve kas bağları el ayasının tabanında, bilek bölgesinde dar bir kanal ya da tünelden geçerek ele ulaşır. Bu dar kanala Karpal Tünel adı verilir, karpal tünelin içinden geçen sinir ise Median Sinir olarak adlandırılır. Karpal tünel sadece median sinir ve kas bağlarının sığabileceği kadar bir genişliğe sahiptir. Kanal içinde yer kaplayan herhangi bir oluşum ya da şişlik içindeki dokuların sıkışmasına neden olur. Median sinirdeki bu sıkışma sinirin uyardığı bölgelerde uyuşma ve keçelenme şikayetleri ile kendini belli eder. Median sinirin karpal tünelde sıkışması ile ortaya çıkan bu tablo Karpal Tünel Sendromu olarak adlandırılır.

Karpal Tünel Sendromunun nedenleri nelerdir?
Karpal Tünel içinde yada çevresinde irritasyona enflamasyona sıvı birikimine ya da anormal doku büyümesine yol açan aşağıdakilerden herhangi bir sebep Karpal Tünel Sendromunu oluşturabilir.

Elin bileğin yada parmakların tekrarlayıcı hareketleri (Özellikle bilgisayar klavyesinin aşırı kullanımı, bazı müzikal enstrümanlar veya el aletleri)

Titreşim yapan cihazların kullanımı
Yapısal olarak Karpal Tünelin darlığı
Bilek hasarı
Yanıklar
Kemik kırıkları
Kazalar sonucunda ezilme
Artritler
Diyabet
Raynaud Hastalığı
Vücutta su tutulmasına yol açan gıdaların fazla tüketimi
Böbrek Hastalığı
Kalp Hastalığı
Hormonal sebepler
Gebelik
Laktasyon (Emzirme)
Menopoz
Hipotiroidizm
Cushing Hastalığı
Yükselmiş Büyüme Hormonu
İlaçlar

Doğum Kontrol Hapları
Kortizon tedavisi
Bazı Hipertansiyon ilaçları
Karpal Tünel içindeki tümörler yada kistler
Karpal Tünel Sendromunun belirtileri nelerdir?
Karpal Tünel Sendromu bir ya da her iki elde kola da uzanabilen belritilere yol açar. Belirtiler tünel içindeki sinirin sıkışmasından kaynaklanır. Bu sinir başparmak, işaret orta ve yüzük parmağının yarısının duyusunu sağlar. Aynı zamanda işaret parmağını küçük parmağa yaklaştıran ve işaret parmağını bir daire içinde hareket ettiren kas gurubunu uyarır.

Belirtiler

İlk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısında karıncalanma, yanma ve hissizlik
Aşağıdaki durumlarda artan bilek, el ve parmak ağrısı
Bilek, el veya parmak hareketi
Uyku (Semptomlar sizi uyandırabilir)
Aşağıdaki durumlarda iyileşme gösteren el katılığı yada kramp
Eli sallamak
Sabah uyanmak
El hareketlerinde güçsüzlük ya da sakarlık
Yakalama gücünde azalma
Baş parmakla küçük parmağa dokunmada güçlük
Eldeki şeyleri sıklıkla düşürme
Kola doğru yayılan ağrı
Teşhis nasıl konulur?
Teşhis EMG ile konur. Eğer ileri safhadaysa mutlaka ameliyat gerekir.

Tedavisi nasıl yapılır?
Karpal tünel Sendromu varlığında değişik tedavi alternatifleri mevcuttur. Bandaj bunlar arasında en sık kullanılan yöntemdir. Parmaklar, el ve bileğin doğal pozisyonlarında hareketinin engellenerek dinlendirilmesi karpal tüneldeki basıncı azaltmada oldukça etkili bir yöntemdir. Bandaj ile ağrının azalmadığı durumlarda bilek içine küçük dozda kortizon ya da lokal anestezik enjeksiyonu yapılabilir.

Ağrıyı ve enflamasyonu gidermek amacıyla çeşitli steroid olmayan antienflamatuar ve ağrı kesiciler kullanılabilir. Hamile kadınlarda bu ilaçlar mutlaka hamileliği takip eden doktorun önerisi ile kullanılmalıdır.

Israrcı olgularda küçük bir cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Bu işlem hastanede yatmayı gerektirmeyen, ayaktan yapılan bir müdahaledir. El ayasında bileğe yakın bir alandan yapılan küçük bir kesi ile sıkışmaya neden olan bağ dokusu rahatlatılır. İşlem sonrası hasta 4-6 hafta içinde tamamen normale döner.

Önlemler nelerdir?

Su tutulumunu azaltmak için tuz alımını kısıtlamak
El bileğinin uzun süre aynı pozisyonda tutulmaması
Düzenli aralıklarla el bileğini dinlendirmek
Uzun süre tekrarlayıcı karakterde hareketler yapmamak
Obesite karpal tünel sendromu için bir risk faktörü olduğundan kilo verilmesi
KTS’ yi önlemeye yönelik egzersizler.