Horlama, çeşitli nedenlerle oluşabilir
İç salgı bezleri denen organlarda yayılan ve gittikleri yerlerde bi­yolojik etki gösteren maddelere hormon denir. Tesir ettikleri organların hücrelerin­de (target organ) katalizör gibi rol oynayarak bazı fonksiyonların yapılmasını ve­ya devam etmesini sağlarlar. Bu bakımdan eksiklik belirtileri sonucu bezi hastalıklar (şeker hastalığı, miksödem, konjenital cü­celik, kısırlık v.b.) meydena geldiği gibi fonksiyon bozuklukları da oluşmak­tadır.

Hormonların etki mekanizmaları tam ola­rak bilinmemekte, ancak teori değerinde bazı fikirlerle açıklanmaya çalışılmakta­dır. Hipotala salgılanan ve birçok hormonların iç salgı bezlerinde yapılmasını ve kana ka­rışmasını sağlayan hormonlara ise onları serbest hale getirdikleri için releasing fak­törü adı verilmektedir. Günümüzde hipofizden salgılanan bütün hormonlara ait releasing faktörler bulunmuştur.

Hormonlara benzer sentetik madde­ler : Organizmada yapılmadıkları halde te­davide kullanılan, hormon etkisine sahip bazı maddeler vardır. İç salgı bezlerinin hastalıklarında veya hormonal sebebe bağlı olmayan bazı hasta­lıkların tedavisinde bu tür sentetik bileşik­ler, hormonlar veya karşıt hormonlar kul­lanılmaktadır.
Genellikle uyku halinde burundan soluk alıp verme sonucu duyulan ve arka dama­ğın titreşimiyle oluşan düzensiz ve gürül­tülü sese horlama denir. Horlama, hava akımının ağız içinden geçerken bölgesel engellerle karşılaşması nedeniyle oluşur. Bademcik ve adenoid vejetasyon denen burun etleri de özellik­le çocuklarda horlamaya yol açar.

Horlama, çeşitli nedenlerle oluşabilir. Uy­ku sırasında ses tellerini tutan kaslardaki kısmî bir gevşeme, ses tellerinin de gev­şemesine neden olur. Veya derin bir uy­kuda, ya da şuur. kaybolmuş durumda sırt üstü yatıldığmda dil geriye düşer ve ha­vanın geçtiği açıklığı kısmen örter. Beyin sarsıntısı veya felç geçirenlerde de horlama aynı şekilde meydana gelmektedir.
Bazen tahriş ya da iltihaplanma nedeniy­le burunda veya burnun gerisindeki geçit­lerde sümük toplanabilir veya burun ve gırtlaktaki kaslar normal bir şişmeye uğ­rar ve havanın geçişine engel olur. Burun tıkalıysa ve dudaklar sıkıca birleşmişse nefes verirken ıslık sesi çıkar. Horlama sesi, horlayanı pek rahatsız et­mez. Horlayan kimse yon dönünce horla­ması durur. Ağzını kapamak veya alt çe­nesini yukarıya doğru itmek de bazen ya­rarlı olabilir.

Nefes almak için havayı içinize çektiğinizde, hava, gırtlağınızın üst kısmından geçer ve nefes borunuza iner. Sarkan dokular, solunum esnasında titreşim yapınca, horlama oluşur. Dört yetişkinden biri düzenli olarak horlar; ve yetişkin­lerin takriben yarısı arada sırada horlar. Horlamanın sebebi, hangi dokuların titreşim yaptığına ya da hava girişini engellediğine bağlıdır.

Bir kişinin genzi, bir soğuk algınlığı ya da alerji sebebiyle şiştiği zaman, geçici horlama oluşabilir. Küçükdilin, bademcik­lerin ya da dilin büyük olması, horlamaya sebebiyet verebilir. Boyun bölgesindeki fazla yağlanma da hava geçiş yoluna baskı yapabilir ve horlamaya neden olabilir.

Pek çok kadın, hamileliğin son dönemlerinde, hormon­lardan kaynaklanan, solunum yolu dokularının şişmesi sonucu horlar. Menopozdan önce kadınlar erkeklere oranla daha az horlar; horlama menopozdan sonra artar.

Horlama her ne kadar nadiren hayati tehlike arz etse de; uyku uzmanları horlamayı ciddi şekilde ele almaktadır. Şiddetli şekilde horlayan biri, boğaz, ağız, damak, dil ve boyuna ilişkin adamakıllı bir muayeneden geçmelidir.

Horlayan kişiye yardımcı olacağı iddiası ile piyasaya verilmiş yüzlerce alet vardır; bunlardan kaçınılmalıdır. Daima bir doktorun değerlendirme ve önerilerine göre hareket edin.
Horlamanızın çaresi uyku pozisyonunuzu sırt üstünden yan yatmaya değiştirmek kadar basit olabilir. Çünkü pek çok kişi, sadece sırt üstü yatarken horlamaktadır. Bu, pijamanızın arkasına bir golf ya da tenis topu iliştirmek suretiyle sağla­nabilir. Bu şekilde, o pozisyonda yatmak rahatsız edici olur.

Başınızı ikinci bir yastıkla yükseltmek ya da yatağın baş kısmının seviyesini yükseltmek, diğer çareler olabilir. Fazla kilolu olanların, kilo vermesi de faydalı olabilir.
Sigarayı bırakmak, alkol, uyku haplan ve trankilizanlardan kaçınmak da faydalı tedbirler olabilir çünkü bunlar solunumu yavaşlatır.