Hipertansiyon nedir
Damarın içinde kanın akabilmesi için belirli bir basıncının olması gerekir. Bu basıncı, kalbin kasılmasıyla kanı damarların içine pompalaması ve atardamarların elastikliğiyle bu basıncı dengelemesi sistemleri oluşturur.

Tansiyon Nedir?

Damarın içinde kanın akabilmesi için belirli bir basıncının olması gerekir. Bu basıncı, kalbin kasılmasıyla kanı damarların içine pompalaması ve atardamarların elastikliğiyle bu basıncı dengelemesi sistemleri oluşturur. Kısaca, atardamarların içindeki kan basıncını ifade eder.

Büyük ve Küçük Tansiyon Nedir?

Kalp kasıldığı zaman atardamarların içine kanı belirli bir basınçla pompalar. Bu sırada damar içindeki basınç en yüksek düzeye ulaşır. Bu basınca tıpta sistolik basınç, halk arasında büyük tansiyon adı verilir.

Kalbin gevşemesiyle, damar içine pompalanan kan durur. İşte bu sırada devreye damarın elastikliği girer. Önce genişlemiş olan damar, kana bir basınç uygulayarak kalbin gevşemesi anında da kan akımını sağlar. İşte bu sırada oluşan en düşük basınca da tıpta diastolik tansiyon, halk arasında da küçük tansiyon denilir.

Normal Tansiyon Değerleri Nelerdir?

Tıpta genel olarak herkesin bünyesinin farklı olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle herkesin tansiyon ölçüm değerlerinin aynı olması beklenemez.Bir kişide tansiyonun yükselmiş ya da düşmüş olduğundan bahsedebilmek için, herhangi bir şikayetinin ya da hastalığının olmadığı dönemde tansiyonunun zaman zaman ölçülüp değerlerinin bir kenara kaydedilmesi yararlıdır.

Herkesin tansiyon değerlerinin farklı olduğundan bahsettik ama genel olarak normal kabul edilen sınırları da ihmal etmemek gerekir.

Yapılan uzun araştırmalar sonucu, yaşın artışıyla küçük değişmeler olmakla beraber sistolik (büyük) tansiyon için 120 ile 140, ya da Türkiye’de yaygın söylendiği gibi 12 ile 14 arası, diastolik (küçük) tansiyon için 70-90 ya da 7-9 arası olması halinde tansiyona bağlı olarak bir sağlık sorunu riski doğmadığı belirlenmiştir.

Tansiyon Nasıl Ölçülmeli?

Tansiyonu ölçülecek kişinin dinlenmiş ve sakin durumda olması gerekmektedir. Hızlı bir yürüyüşün ardından tansiyon ölçülmesi için bir süre dinlenmek gerekir. Rahat bir koltukta otururken, tansiyon ölçülen kolun kalp hizasında olmasına dikkat edilmelidir.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Nedir?

Kan dolaşımının sağlanması için bir basınç gereklidir. Bu basıncın normalden fazla olmasına hipertansiyon denir.

Hipertansiyonun Zararları

Yüksek tansiyon kısa dönemli aşırı yükselmelerinde damar çeperini patlatarak kanama riski taşır. Kanama, burun gibi dışa açık bir organsa, kan kaybı riski taşırken, beyin gibi kapalı ortamda oluştuğunda beyin dokusunun sıkışıp kalıcı hasara uğraması sonucu felçler ve hatta hayati tehlikeler yaratabilir.

Beyin damarının patlayarak kanaması dışında damarlardan sıvı sızması ile beyin ödemi denilen tehlikeli tablolar da ortaya çıkabilir.

Tansiyonun sürekli yüksek olması, ateroskleroz da denilen damar sertliğinin en önemli risk faktörlerinden biridir. Sürekli olarak gerilen damar iç çeperlerinde oluşan ince çatlaklar, buraya oturan kireç ve fibrin gibi dokular nedeniyle damarın elastikliğini kaybetmesi ve çeperinin daralması sonucunu doğurur.

Hipertansiyon, değişik böbrek, kalp, damar hastalıklarına, felçlere ve görme kaybına yol açabilir.

Hipertansiyonun Önemi

Hipertansiyon çok yaygın bir hastalıktır. Hipertansiyon, kalıcı sakatlık ve ölüm nedeni olan toplumsal bir sorundur. Hastaların azımsanmayacak bir kısmının kan basıncı yüksekliğinin farkında olmaması, hipertansiyonun önemini artırmaktadır.

“Hiçbir şikayetim yokken neden doktora gideyim” diye düşünüyorsanız, hipertansiyonun çok ciddi sonuçları olabileceğini hatırlamalısınız! İster belirti versin ister vermesin, tedavi edilmeyen hipertansiyon, kalp krizi ya da felç geçirme riskini artırır ve kalp ya da böbrek yetersizliği gelişmesine yol açabilir. Bununla beraber, hipertansiyonu tedavi etmek ve bu korkutucu hastalıklara yol açmasını engellemek mümkündür.

Hipertansiyon hastası olup olmadığımı nasıl anlarım?

Baş ağrısı, Ense ağrısı, Kafada sıcaklık hissi, Yüzde kızarma, Ateş basması, Göğüste basınç hissi, Derin nefes alma ihtiyacı, Çarpıntı hissi, Göğüs ağrısı, Kulakta uğultu, Konsantraston bozukluğu

Kan basıncı ölçümü oldukça kolay ve zahmetsiz bir işlem olduğundan, herkesin belirli aralıklarla ölçtürmesi doğru olacaktır. Eczanelerde kan basıncı ölçümünüzü yaptırabilirsiniz. Hatta ölçümü manuel veya dijital tip kan basıncı ölçüm aletleri kullanarak kendi kendinize de yapabilirsiniz.

Hipertansiyonun Derecesi

Buradaki sınıflandırmaya göre en sık karşılaşılan tip Evre 1 ve Evre 2 hipertansiyondur.

Arteryel Hipertansiyon Tipi Kan Basıncı Düzeyi
Normal 120/80 mmHg ve altı
Prehipertansiyon (Hipertansiyon adayı) 120-139/80-89 mmHg
Evre 1 140-159/90-99 mmHg
Evre 2 160-179/100-109 mmHg
Evre 3 180/110 mmHg ve üstü

Tansiyon Neden Yükselir?

Hastaların % 90’ında hipertansiyonun nedeni saptanamaz; bu durumda “primer” ya da “esansiyel” hipertansiyondan bahsedilir.

Kalan % 10’luk grupta ise bir neden bulunur ve “sekonder” hipertansiyon (başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan tansiyon) olarak adlandırılır. Bunlar arasında böbrek kaynaklı nedenler en yaygın olanlarıdır.

Hipertansiyon Yaygınlığı Nedir?

Sanayileşmiş ülkelerdeki yetişkin nüfusun %10-20 kadarında hipertansiyon bulunduğu hesaplanmaktadır. Sınırda hipertansiyon vakaları da katılırsa bu oran kuşkusuz daha yüksektir.

Kişinin yaşı, cinsiyeti ve ırkı hipertansiyon sıklığı konusunda belirleyici faktörlerdir. Hipertansiyon siyah ırkta ve kadınlarda daha çok görülmektedir.

Tuz tüketiminin fazla olduğu toplumlarda, kan basıncı yüksekliğine daha sık rastlanır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, hipertansif hasta sayısı, yaklaşık 50 milyondur.

Hipertansiyon yaygın bir hastalıktır. Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişide hipertansiyon bulunduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye’de Hipertansiyon Görülme Sıklığı Nedir?

Türkiye’de, 1993 yılında yapılan bir çalışmada, 4023 adet kan basıncı ölçümü yapılmıştır. Bu çalışmada;

Diyastolik kan basıncı: hastaların % 36′ sında 85 mm Hg

Sistolik kan basıncı: hastaların % 20’sinde 145 mm Hg’dan daha yüksek bulunmuştur
70 yaşın üzerinde: hipertansiyon sıklığı % 30’lara çıkabilir.

Özet olarak; toplumdaki 5-6 erişkinden birinde, kan basıncı yüksekliği vardır.

Hipertansiyon görülme sıklığı %31.8
Hipertansiyonu olduğunun farkında olanlar %40
Antihipertansif tedavi alanlar %31’dir.

Türkiye’de Hipertansiyon kontrol altında mı?

Türkiye’de tüm hipertansiflerin %8’inde, antihipertansif ilaçlarla tedavi alan hastaların %20’sinde hipertansiyon kontrolü sağlandığı gösterilmiştir.

Hipertansiyondan Korunmak İçin Neler Yapmalısınız?

Sigara içiyorsanız, bırakın. Çünkü kalp krizi geçirme riskinizi iki katına çıkarır. Fazla kilolarınızdan kurtulun, sağlıklı (az yağlı, az tuzlu) beslenin ve düzenli egzersiz yapın. Doktorunuzun önerilerine uyun. ömür boyu tedaviye devam etmeniz gerektiğini unutmayın Stres ile başa çıkmayı öğrenin. Jintong Tansiyon Dengeleyici kullanın.

Hipotansiyon(Düşük Tansiyon)Nedir?

Büyük tansiyon, 11’den aşağı düştüğü zaman tansiyon düşüklüğü vardır. Bu duruma tıp dilinde hipotansiyon denir.

Tansiyon Neden Düşer?

Ateşli hastalıklar sırasında, büyük kanamalardan sonra, iç salgı bezi bozukluklarında veya herhangi bir hastalıktan sonraki iyileşme döneminde düşer.

Bazı kadınların regl dönemlerinde veya sıcakta fazla ter kaybından sonra,sinirli kimselerde de tansiyon düştüğü görülür. Devamlı olarak tansiyon düşüklüğü önemli bir hastalığın işareti olabilir.