Epilepsi (Sara) tedavi edilebilir
Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi, beyin hücrelerinin fonksiyonlarında ani olarak ortaya çıkan, sıklıkla kısa süreli geçici fonksiyon bozukluklarının eşlik ettiği nörolojik bir hastalıktır. Beyin hücreleri düzgün çalışmadığı zaman hastanın bilincinde, hareketlerinde, davranışlarında bozukluklar ortaya çıkar. Bilimsel açıdan bakıldığında, beyindeki hücrelerin normal olmayan elektriksel boşalımlarına bağlı olarak ortaya çıkan motor, duyusal, psişik ve otonom bozukluklarla tanımlanan tabloya epilepsi nöbeti denir.

Bir kişiye epileptik diyebilmek için nöbetlerin tekrarlayıcı özellik kazanması gerekir. Dünyada yaklaşık 50 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 700.000 epileptik hasta olabileceği düşünülmektedir. Epileptik nöbetler her yaşta görülse de, en sık olarak 65 yaşın üzerindeki kişilerde ve yaşamın ilk 10 yılında, özellikle de ilk 2 yıl içinde gözlemlenmektedir.

Epilepsi Hastalığının Nedenleri
Son 20 yılda nörolojik bilimlerde çok önemli ilerlemeler olmasına rağmen epilepsinin nedenleri hakkında bilgimiz sınırlıdır.Daha önceleri nedeni saptanamayan epilepsilerin (idiyopatik epilepsi) büyük bir bölümünün genetik orijinli olduğu bugün artık bilinmektedir.

Epilepsi Nedenleri

 • Ciddi kafa travmalar
 • Beyin kanaması
 • Beyin damar tıkanmaları
 • Beyin tümörleri
 • Menenjit
 • Ensefalit
 • Çocukluk çağında geçirilmiş komplike ateşli havale
 • Beynin geçici oksijensiz kalması
 • Doğum öncesinde beyin gelişimindeki sorunlar

Epilepside Nöbet Tipleri

 • Bilinç kaybı
 • Kol ve bacaklarda kasılma ve titreme
 • Morarma
 • Ağızdan köpük ya da sekresyon gelmesi
 • Bazen dilini ısırma
 • İdrar kaçırma

gibi belirtilerle seyreden ve 1-2 dakika kadar süren jeneralize tonik-klonik nöbetler akla gelmektedir.

Epilepsi hastalarında nöbetler bazen 5-15 saniye süreli dalma (boş gözlerle bakma) nöbetleri ya da özellikle sabahları uyanmayı takiben vücutlarında çok kısa süreli istem dışı irkilme gibi belirtilerle birlikte görülebilir.

En sık görülen nöbet türü olan kompleks parsiyel nöbetlerde (psikomotor nöbet) ise hasta nöbetin geleceğini hissedebilir. Epilepsi hastaları bazen 30 dakikadan daha uzun süre devam eden nöbet geçirirler. Bu duruma status epileptikus denir.

Status epileptikus epilepsi hastalarında ölüm nedenleri arasında önemli yer tutar. Status epileptikusa birçok neden yol açsa da en sık görülen neden, hastanın kullandığı antiepileptik ilacı kendiliğinden kesmesidir.

Epilepside Tanı

Epilepsi tanısı bir klinik tanıdır. Bu konuda uzmanlaşmış hekimin karar vermesi çok önemlidir.

Epilepsi hastalarında tanı elektroensefalografi denilen ve aynı kalp elektrosu gibi beyindeki potansiyel değişiklikleri kaydeden cihazın yardımıyla konulur. Ayrıca beynin görüntülenmesiyle hastalığa neden olabilecek durumlar ortaya çıkarılmaya çalışılır.

Epilepsi Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır

Epilepsi hastalığının tedavi maliyeti çeşitli hastalıklara göre daha düşüktür. Epilepsi hastaları arasında yeni tanı konulmuş olanların %60-70’inde nöbetler mevcut antiepileptik ilaçlarla kontrol altına alınabilirken, kalan %30-40’ında ilaç kullanımına rağmen devam etmektedir. Halen kullanılan antiepileptik ilaçlar epilepsi hastalığına neden olan patolojiyi ortadan kaldırmasa da nöbetlerin ortaya çıkmasını önler. İlaç tedavisinin yanı sıra epilepsi cerrahisi de son 15 yıldır ülkemizde belirli merkezlerde uygulanmaktadır. Bu cerrahi uygun hastalarda yapıldığında, başarı şansı %60-85’tir.

İleri yaştaki epilepsi hastalarında tedavi oldukça komplikedir. Çünkü bu hastalar epilepsi dışında diğer birçok hastalık nedeniyle de çeşitli ilaçlar almaktadır. Pek çok epilepsi hastası uzun yıllar antiepileptik ilaç kullanmak zorundadır.

Uzun süre nöbeti olmayan, tedavinin kesilmesi uygun olabilecek hastalarda hekim kontrolünde olmak koşuluyla ilaç kesilebilir. Doktorun önerisi olmadan hastanın ilaçlarını kendiliğinden kesmesi çok tehlikeli hatta ölümcül olabilir. Bu içerik Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından onaylanmıştır. Daha ayrıntılı bilgiye “www.turkepilepsi.org.tr” internet sitesinden ulaşabilirsiniz.