Çocuğun ilk 12 ay yaklaşık gelişimi
İlk oniki ay çocuğun yaklaşık gelişim tablosu

1.AY
-Bebek oturur durumda,başını ara sıra dik tutabilir.-Yüzü koyun yatırılıncabaşını titreterek kaldırır.(Oturtulursa baş öne düşer.)Eller yumruk şeklinde sıkılmış durur.Avucuna konan parmağı sıkı sıkı tutar.Etrafla ilgi başlamıştır.Çıngırak veya zil sesine tepki gösterir.Annesi kendisiyle konuştuğu zaman hareketlerini azaltır ve o tarafa bakar.Kendisine özgü memnuniyet sesleri çıkarmaya başlar.

2.AY
-Yüzüstü yatırıldığı zaman başını kaldırabilir.Oturunca başını dik tutar.Karın üstü yatırıldığında,baş ve omuzlarını kaldırır.Sırt üstü yatarken ellerinden tutup oturtulunca,başını dik tutar.Ağzından köpük gelir,salya akımı başlar,salyanın mikrop kırıcı özelliği vardır.Sosyal davranışlar başlamıştır,annesini tanımaya başlar.Gülümseyerek memnuniyetini ifade eder,sesleri dinler.Kendisine özgü sesler çıkarır.

3.AY
Oturtulur durumda başını dimdik tutar.Yüzüstü vaziyette kollarına dayanarak,baş ve göğsünü kaldırabilir.Gözleri önünde gezdirilen bir nesneyi başını çevirerek her yönde izler.Moro ve yakalama refleksleri kaybolmuştur.Kendini koruma reaksiyonu yapmaya başlar.(Dokunca ayağını çekme gibi.)Müzikten hoşlanır.Kendi kendine konuşması artar.Eline oyuncak verilirse kısa bir süre tutar.Sırtüstü yatarken kendi ellerini hareket ettirerek seyreder.

4.AY
Sırtüstü yaterken,eline verilen çıngırağı tutar ve sallar.Uzatılan bir kalemi yakalar ve tutar.Çarşafı ile yüzünü kapatır.Konuşulunca bir takım sesler ile cevap verir,kahkaha ile güler.Çağrılınca hızla başını çevirip bakar.

5.AY
Yattığı yerde yuvarlanıp ters dönebilir.Kısa süre destekli oturtulmaktan hoşlanabilir.Yakındaki eşyaya uzanır,yakalar ve ağzına götürür.Ayakta tutulunca basmaya çalışır.Düğme gibi küçük cisimleri görebilir,fakat yakalayamaz.Aynadaki görüntüsüne tepki gösterip,güler.Annesini veya süt şişesini görünce,sevinerek heyecan sesleri çıkarır.-Elleriyle örtüsü ve elbisesi ile oynar.Elindeki eşyaya bakar ve ağzına götürür.İki elini birleştirebilir.

6.AY
Destekle uzun süre oturabilir.Elleriyle ayaklarını tutar.Sırtüstü yatarken,başına konan örtüyü çekip alır.Elindeki kaşıkla masaya vurur veya sürter.Yabancıları tanıdıklarından ayırır.

7.AY
Kendi kendine,yüzüstü yatarken arkaüstü dönebilir.Emekleme başlar.Gövdesini öne doğru eğerek yardımsız oturabilir.Ayaküstü bastırılınca zıplama hareketleri yapar.Büyükçe cisimleri uzanıp alabilir,bir elindeki eşyayı öbür eline geçirebilir.Küçük cisimleri almaya çalışır.Aynaya bakmaktan hoşlanır.Azarlanınca veya sevilince reaksiyon verir.Oyuncağını sallayarak oynar.Ayağını ağzına götürebilir.Öğretilirse bardaktan içebilir ve katı besinleri çiğnemeye başlar.İstediği yapılmazsa ağlar.Yabancıları yadırgamaya başlar.

8.AY
Kollarından tutulunca doğrulup oturur.Sırtüstü yatarken karın üstüne dönebilir.Eşyaları yere atarak oynar,düşen oyuncağı yerde arar.İki elinde birer oyuncak varken,birini bırakıp üçüncüsünü alabilir.

9.AY
Destekle ayakta durabilir,yürüme hareketleri yapar.Yalnız başına oturur,durum değiştirebilir.Otururken başına konan örtüyü çekip alabilir.Çıngırağı ipinden tutarak,kendine çekebilir.

10.AY
Yatar durumdan oturur duruma geçebilir.Kendini çekerek ve tutunarak ayağa kalkabilir.Emekleyerek veya oturur vaziyette sürünerek hareket edebilir.Eşyayı baş ve işaret parmakları arasında tutabilir.İstediği eşyayı işaret parmağı ile gösterir,küçük cisimleri yakalayabilir.Elindekini isteyerek yere atar,düşeni tekrar almaya çabalar.İsmiyle çağrılınca reaksiyon verir.Basit oyunlardan el çırpma,bebek okşama,başbaş yapma anlamaya başlar.Gösterilince iki küpü bir fincanın içine koyabilir.Şişeyi veya bisküiyi eliyle tutarak kendini besleyebilir.

12.AY
Bir elinden tutulursa yürür,ayakta yardımsız kısa süre durabilir.Ayakta iken yerdeki bir oyuncağı eğilerek alabilir,top ile oynar.Elinde iki küp varken,bir üçüncüsünü alabilir.Fincana kaşıkla vurma hareketlerini yineler.Giydirirken hareketleriyle annesine yardım eder.İki sözcükten başka,bir iki söz daha söyleyebilir.Resimli kitaplara bakmaktan hoşlanır.Yabancıları yadırgar çevreyi güldüren davranışlarını yineler.

Prof. Dr. Sırrı BEKTAŞ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı