Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda yapılan testler nelerdir?
1- Belsoğukluğu Testleri:Belsoğukluğunda yapılacak testler sınırlıdır. Akıntı varsa, bu akıntıdan özel aletle örnek alınır. Ya direk olarak mikroskop altında incelenir veya kültürü yapılır. Akıntı yoksa idrar tahlili bir fikir verebilir.
Ama idrarda mikrop veya iltihap hücresi olmaması Belsoğukluğu manasına gelmez.

2- Frengi testleri:
Frengiye için özel olmayan testler: VDRL veya RPR Testleri ( Tarama testi olarak kullanılırla.)
VDRL: Venereal Disease research laboratory, RPR:Rapid Plasma Reagent Bu iki teste tarama amacı ila yapılır. Yani Frengi için özel değildir. yalancı pozitif verebilir. Sadece bir fikir vermesi amacı ile yapılır. Yalancı pozitiflik: Daha önce geçirilen frengi hastalığı, hamilelik, romatoid artrit hastalığında, eroin kullananlarda, hepatiti, grip, zaturre hastalığında.
Yukarıdaki 2 testte pozitiflik varsa tanıyı doğrulamak için özel testler yapılır. Bunlar: FTA-ABS, TPHA, ELISA Testleri.

3-AIDS şüpesinde yapılacak testler:
ELİSA TESTLERİ: Albumin, Hepatit, HIV Testleri, Alkalen Fosfataz – TORCH Testleri
ALT, AST. OTOANTİKOR Testleri, Diğer ELİSA Testleri, Asit Fosfataz, Amilaz, Bilirubinler.
Eliza testi: HIV mikrobu kapmış bir kimsede antikor yani vücudun üretmiş olduğu koruyucu ajanlar en geç 3 ay sonra üretilir. Bu durum kişiden kişiye değişir. Bazılarında 3 haftada bazılarında en geç 3 ay sonra üretildiği için testin azami sınırı da 3 ay denmiştir. Yani 3 aydan önce pozitiflik olabilmektedir ve genellikle böyledir. Bu nedenle 1 ay veya 2 ay sonra testin sonucunun negatif olması değerlidir.
3 ay sonunda testin sonucu garantilidir. Ama bugün bilhassa Amerika ekolünde olanlar 3 ay sonunda negatif olanlar için 6 ay sonra bir test daha tavsiye etmektedirler. Buda yanlış değildir. Sadece çok çok riskli cinsel birleşmelerde işi daha garantiye almak içindir. İlişkide bulunan kesin AIDS liyse testin süresi bu kadar uzatılabilinir.
p24Ag+IgGCombi testi: Bu testte doğrudan virüse bakıldığı için daha özeldir. 24 gün sonunda yapılan testte sonuç kesine çok yakındır. Bu testte yapılan kandaki P24 antijenine bakmaktır. maliyeti yüksek olduğu için her yerde ve herkes yaptıramamaktadır.

4- Hepatit testleri:
Bu testler üç ana grupta toplanır;
Hepatit B nin DNA: Hepatit B virüsünün genleri ki bu HBV DNA sı olarak tanımlanır.
Hepatit B antijenleri: Hepatit B virüsünün kanda ortaya çıkan yapısal proteinleri.
Hepatit B antikorları: Vücut tarafından hepatit B den korunmak için ürettiği protein yapılı koruyucu maddeler.
Bu testler kısaca:
Hbs-Ag : Hepatit B (surface) yüzey antijeni
Anti-Hbs: Hepatit B yüzey antijenini nötrleştirmek için vücut tarafından üretilen koruyucu protein
Hbe-Ag: Hepatit B antijenlerinden biri, “early” antijeni olarak adlandırılır
Anti-Hbe : Hepatit B Hbe-Ag antijen antijenini nötrleştirmek için vücut tarafından üretilen koruyucu protein
Anti-Hbc(Ig-M) : Hepatit B “core” antijeni (erken dönemde çıkar)
Anti-Hbc(Ig-G) : Hepatit B “core” antijeni (Geç dönemde çıkar)
HBV-DNA : Hepatit B genetik DNA maddesi (serumda)

Hepatit B surface (yüzey) antijeni (HBsAg): bu testin pozitif çıkması durumunda aşağıdaki durumlar söz konusu olur;
bu testin pozitif olduğu kişi etrafındaki kişiler hepatit B yi bulaştırabilir.
bu antijen bir kişinin kanıda 6 aydan uzun süre pozitif olarak kalırsa bu durum kronik hepatit B enfeksiyonudur.
Hepatit B e antijeni (HBeAg): bu testin pozitif çıkması durumunda aşağıdaki durumlar söz konusu olur;
bu antijenin pozitif olması kişinin hepatit B enfeksiyonu ile şiddetli derecede enfekte olduğunu gösterir.
kronik hepatit B enfeksiyonu olan kişilerde, bu antijenin yüksek olması, bu kişilerde karaciğer hastalığı riskinin arttığını ve bu kişiler tedavi açısından değerlendirilmeye alınır.
Hepatit B core antikoru (anti-HBc): bu antikor
HbsAg pozitif olan tüm hastalarda pozitiftir.
hepatit B ile bir veya birden fazla defa enfekte olan tüm kişilerde bu antikor pozitiftir.
Hepatit B core antijeni İgM tipi Antikor (IgM anti-HBc):
Beraberinde HbsAg pozitif olsun veya olmasın, IgM anti-HBc pozitifliği hepatit B ile enfekte olunduğunu veya son 6 ay içinde geçirilmiş hepatit B enfeksiyonunu gösterir.
HbsAg negatif iken bu antikorun varlığı, akut veya yakın zamanda geçirilmiş hepatit B enfeksiyonunu gösterir
Hepatit B core antijeni İgG tipi Antikor (IgG anti-HBc):
1. hepatit B enfeksiyonunu gösteren antikordur. Ancak hastalığın seyri ile ilgili net veriler ortaya koymaz.
Hepatit B surface (yüzey) antikoru (anti-HBs): bu antikor
Bu antikor hepatit B nin başlangıcı ve iyileşmesi arasındaki dönemde ortaya çıkar.
hepatit B aşısı yaptıran kişilerde bu antikor pozitiftir. Ve koruyucululuğu gösterir.
Hepatit B e antikoru (anti-HBe) :
1. bu antikor haftalar ve aylar içersinde ortaya çıkar ve daha sonrada kaybolur.
Hepatit B genetik DNA (HBV DNA)
En duyarlı test olan hepatit B DNA sının (genetik maddesinin) tespitidir. Aktif enfeksiyon göstergesidir.

(Alıntı: http://www.hepatit.org/hepatitB.html)

Kısaca özetlersek: HBs Ag ve Anti HBs testinde her ikisi de negatif ise aşı olmalısınız.
HBsAg negatif Anti HBs pozitif ise aşılısınız demektir. Çünkü aşıyı Anti HBs yi pozitif hale getirmektir için yapıyoruz..
HBsAg pozitif ve AntiHBs negatif ise teste yanlışlık vardır. Doktorunuzla konuşun
anti hbs 10 IU altına düşünce tek doz kuvvetlendirici aşı önerilir

Şüphe ettiğiniz bir cinsel ilişkiden sonra hepatit B immun globilinini ilk 2 HAFTA içinde yaptırmalısınız. Bu süreyi geçirirseniz hepatit B immun globulininin (koruyucu serum) koruyucu etkisi olmaz. Tabi ilk 2 haftada bu seruma ilaveten bir de 3 dozluk aşı programına alınmanız gerekmektedir.

5- İNSAN PAPİLOMA VİRUSU (HPV) Testi:

HPV virüsünün tipinin saptanması kanserojen bir tip olup olmadığını, ayrıca yapılacak aşının diğer tiplere karşı koruma sağlayıp sağlamayacığını belirler. Micro array chip” testi ortalama 500 YTL’ye mal oluyor. Bu testlerin sonuçları 4 günde öğrenilebiliyor. HPV nin 105 çeşidi var bunların yalnızca 18 tanesinin kanserojen Aşı en sık kanser yapan 6,11, 16 ve 18. cinslere karşı koruma sağlıyor. İkinci doz ilk dozdan en az 1 ay sonra ve üçüncü doz ikinci dozdan en az 3 ay sonra uygulanmalıdır.
9 – 26 yaş arası kadınlar, aşının uygulanabileceği grubu oluşturuyor. İleri dönemlerde 26 yaş üstü kadınlar ve erkekler için de kullanılması planlanıyor Aşının tek dozunun 100 dolar üzerinde bir fiyatı vardır.