İyot eksikliği nelere yol açar
İyot eksikliğini gidermek için tüketilen tuz konusunda duyarlı olunması gerektiği bildirildi.Çocuklarda zeka geriliği ve gelişim bozukluğu yaratan, gebelerde ölü doğum ve düşük olasılığını artıran iyot eksikliğini gidermek için tüketilen tuz konusunda duyarlı olunması gerektiği bildirildi.

Uzmanlar  yaptığı açıklamada, iyot eksikliğinin, çocuklarda zeka geriliği ve psikomotor gelişim sorunlarının en önde gelen nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

İyot eksikliğinin aynı zamanda gebelik sırasında ölü doğum ve düşük olasılığını da artırdığını belirten uzmanlar, şöyle konuştu: “Zeka gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı düşük okul başarısı ve çalışma performansındaki yetersizlikler gibi sonuçlara da yol açmaktadır. İyot eksikliğinin giderilmesi için uluslararası benimsenen yöntem, tuzun iyotlanmasıdır.”

Kullanılan tuzların iyotlu olup olmadığını belirlemek amacıyla geçen yıl Türkiye genelinde bazı hane halklarına yönelik tuz testi uygulandığını anımsatan uzmanlar, “Testin gerçekleştirildiği hanelerin yüzde 15’inde, evde kullanılan tuzun iyodür veya iyodat içermediği saptanmıştır. Bir başka deyişle bu hanelerde kullanılan tuz iyotlanmamıştır” dedi.

Uzmanlar, Hane halklarının yüzde 8’inde kullanılan tuzun potasyum iyodürlü olup yüzde 69’unda ise kullanılan tuzun yeterli miktarda potasyum iyodat içerdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “İyotlu tuz kullanımı yerleşim yerlerine ve bölgelerine göre farklılıklar bulunmaktadır. Kentsel alanda her 10 hane halkından 9’u iyotlu tuz kullanırken kırsal alanda her 10 hane halkından 7’si iyotlu tuz kullanmaktadır. İyotlu tuz kullanımı Batı Anadolu bölgesinde diğer bölgelere göre daha yaygın. Orta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoludaki hane halklarının yarısından fazlası iyotlu tuz kullanmamakta veya kullandıkları tuz yeterli seviyede iyodat içermemekte.”